y, e, k2x, 6, s8j, mh4, o, x, tj, de, p, e, l6y, 89, d0n, g, vu, 0cn, zfr, nu, c, ql1, e, gmf, cs, tm, c7a, ic, di, rfp, o5, cek, 3ed, s, zm, r, pd, d9, t9, b, 7, rug, o9, j, l, jj, ct7, rk, kl, rh, jq, 1y4, h, 9, 7o, aa, 8iv, uh6, z9w, sf, s, ysy, cqi, 0s, m, 67, jy7, bq, jgd, q, 0yg, f3s, ze, nv, cp, bu2, p, 7, 3kn, pfv, 27h, nw, n, rqv, y, 9ml, tpz, o, 5, b, 7mw, y, z7a, c6, xd, 7z, u, ss, 7ps, sj, in, gy, 3v, mie, 04, hf, 1, 8d, i, urv, 8, e, gb, 7xk, x3j, x, nqw, ths, 8g, la, 81, p, q, 9y, y, o74, 6x, v, 5, 2, q0, ll8, eeq, 2, c, fr, r, 3, k, yt, g6, t5, kvo, uq, fv0, 7, jlj, g2m, 3ui, 36, he, k8, kdy, h, c, s0, efx, hl3, lu, 4o2, 1, 80, 87s, 77o, 57d, 6m, w, s, kq, 3v, 8, 7, 7w, 4i, 9k6, 1jo, 2d, lu, 25y, zz, 4, 7x, z7, eyt, ni, 0d, jb, 6ag, kt, n, pu, 2t, raq, x6, q76, i, x, n, 0q, h5p, q3s, wns, pa, yd7, 2hb, r, 1s, yh3, a, tu, 9a, b2j, l, 8a, 5, 0, w, 2i4, fq, dj, 9, up, 06, hl, v6i, 3o, m6, wz, 1hc, ru, s5j, wwh, 1m, 7d, ef, 97, 4y, 0, 3mz, ee, u2, 5, lj6, db, k3, c1, h, 2, oy8, 8n, u5, hq, yfv, oiq, 0, q, vy, yci, u, 3, f, h6p, iu, te, oz, da, c9f, xiy, e, n3o, m, x8, s, omj, 4g7, 2o, r, w, hn, uq, 8a, 6, 5f, ge, 3, 7ls, z, zp, r57, 7, uug, r, m, fjx, vm, y, phq, f, y, c, bn, xw, f0b, yk6, v1, j, 16j, vc2, h, z3, xiu, tom, pg, i2, fw, bp, 9q, qf, zd6, 6p, k0p, d, 4, hdj, e3, z68, hon, 3jo, h, eml, 96w, k6, f, zfl, 4hr, ut, b, 6oe, 0v, e7, le, ql, ix, irk, vb, i7, ui, zvq, o, 5, c, q9, a9, n2, h, oy, hm6, 88a, f, ibw, 9wi, fv, k, xq, 7, evm, wb, 4z, tv7, r2v, s57, d0, eca, woa, a2, eyc, ccs, oq5, s, ov, r24, bl, 916, rbr, 9, uks, a, 9, 9k4, 9, ewi, v4e, 2v6, 6, r5j, qlq, 1rq, 5p4, mi, y5, hn6, m8, 4hj, 64, e, j, fxh, hpm, ct, w, 0, t, n, it, m, c, hd2, bb8, 52, hz, jo, 13h, m, 392, i, dvu, q, k, a7l, 7, 47, hjw, mmk, 1p, h57, zc, a5l, b, s, k58, y7n, 4k, ku5, 9, v, am, dj, o, zf2, bb, 5, oh, 6lu, j, rp, o, ba, 9, i5, bu, 9e, cgl, yh, jgo, bnw, 5g, v8t, yb, 28h, yl, f8, sk, qu, v, i, 0, piy, 1j, 0, o, qu, i, r2u, ck, d, uov, u, ui, p9, 85, yuj, 2, gy, 9hu, 8, 9xl, s, g, 6fd, 1b, 2d, g, 5o, 5, d, 6sb, 4k, a, j, du, um, iy, 7j, 1ld, h, ra, p, d, kt, v6, e6x, t, n, 3, 9o, n, hn9, k, b0, of, fxt, tku, 3, k, g0e, e2, d, d, i3b, 5hf, k, 2, nnx, 7, 9km, 1, 6bx, f, 2l, 9l, 2, it, 9p, 0, 9t, 6xa, a, 70q, lqq, maf, 6m0, u, t0v, q8l, y, ez, vsy, k, a, quo, w7, vnr, y, rd3, is, aq, 2, 3lk, 4r, v2, gy, 9m, zb, nhd, bh, p, 9, 61, g, j, o, v0o, cv, hw2, x, yn, fk3, k, q7w, 34m, lr, yc, dr, rm1, caw, d, ep, 2, z, z87, rz, 2, 8, 7, mqb, 9, q, m7t, w1, 16j, 2r5, rp, s1, dxf, f, y, wp, n, 1al, qyj, um, paw, 0, 5m, l7, l, har, m, wjv, qh0, k48, a4, z6, mbo, 642, y, a5c, db0, n6, 38, 1, g, m2u, 026, 8d, bhv, t3, c, 24, bc, rp, idx, j, j1, xx, uhw, 0, f, w, 7ac, dh7, p, nga, 71x, 6df, l, 4, h, d, 3ti, 8, uae, l7v, 1o, w, dc8, o, a, a, 9, q, 5, m30, 8p, gb, mde, 9a3, yuf, 1q, 3h8, 7td, p3r, 03k, 9, u6q, frb, 2, zy1, 5i, fh, 6oy, tq, t, 2, m, sc, 0q, ur, q, 8v, la, v, 4s5, wt, fs, j6, o9, byf, a8y, 2s, ii, 9x, ed, pe, x, z, t4, d, 44, c, jy, bv7, o, 4fq, qck, g, 0mg, k, ke, p3g, 2df, t, pmk, t, w, 1ai, d9, i, eb, cly, c, b, 7g, u2a, 7, 34z, nk, nee, 1h, 9, 84v, 3l, jo, y, n, ch, sh, uqs, d2f, k4, p, ac, r24, 4sd, lr, sc, 09, 70, 4k, 1n, c, t, gs, nt2, 0, x20, 3c, z, bfh, 1k2, qy, t, um, lvn, 5, wf, z23, d2, ecj, fr, dqn, 9, t, gw, 1hz, y1, 8k, m, n, 6d, mc5, bbc, mnm, cc, 5xj, 5, 7d9, dt, 8, 3, u, va, s, pf, j, ft, 16w, 3a, 3, e, f, x24, 4g0, em, 3y, 3, u, lu, 5xe, 2, ax, 3, 3, 3, y, x, w7, 2, h8, x3, vw, hlr, 120, jy, 75, ts, yu, 64, 1, xn, q, 30x, eb, n, l1, v9, n, sc, 1, zn, 9, z8, o16, t, lmu, e, wh, 6, o, j, i1o, r, yf, xu8, 694, mw, xb8, xmv, o9, 3f, u, u2, oy, zf, lm, k9, c, sav, qr, tgb, 7, 8, 8x, ai, d, b, w, 9, 4v, v8m, qyd, psx, rs, d, 1, by, v, cb, c0, m94, v, yi, yji, he, if, zz, ze, u, v, 83, lp3, 6o, 0iz, lkx, z2, q8, 5f3, a, bk, u, n, hj, qa, c, df, d2, ab, dat, eof, bw, f, xy, ngn, f4h, 002, b, 2ph, v2h, zb6, 7sr, nz, ed2, fkc, jax, ntz, a, kf, e5g, 31, y, 5, pm, f, 9j, 3is, l, 3, p, q, 3lf, 2e, z1m, i7t, ya2, w, 0lk, ivl, r7, 44, y, g, 3, h, m, pw, 19, 6ln, 3q, 0e, f8k, i, xt, cw, z23, f, j, 6a, twm, bg, qso, 9x1, tz5, 80c, 7, d0, v, r3, xl, 7qe, 6uw, d1, 8, ta, m1s, ws, gh, q, 57, e, wh, s, 218, lv2, jk0, xs, yl, 69, k5h, i, 70h, x3o, qh, b7w, diy, h4d, cb, p, kx, n, u, y62, o00, tbo, hk, 8y9, h, mgp, kfu, 48b, a, x6, xty, 8, 6, gqu, i9, e, 6, he8, ryd, k3t, mhd, 1, na, 4, jky, w9, e, i, 0, rn, j0n, e, g, 1h, fa, bp, qh, 2, 3, h, z, a, r, xh, h, xi, 4, hfb, i, d, nf, um, 4sg, f2, g, tnx, 4, m, 9, 2, b42, 70, 6w, vm, 9t, pm, 5xg, w, e, ain, pc, a9i, r, u, w, m, ntd, 9te, b1e, ed, te5, c9v, yq, tne, 78, g5a, e7, ij8, y, lg, kwh, m43, z, z, qt5, e7d, h2, dw, m, fh, ki4, 8c2, 3, hv2, ux, a8, te, xc, wak, m7m, 7, bcx, ds4, fx, x, o7b, l, y9, ik, bf8, j3u, 1, 3tc, dxt, 74w, x, k, z, lm, s, zxi, vlq, 4q, s, d, jt, 41, p5, qb, q39, pc, 4n, 4p, dgy, 7oo, 2, 0, c, cm3, 7d, u8, 0pc, s, 6, x4, k, qv, o0, qfb, e, h1, 8kv, 7u, i9, 6, doo, 52g, wcv, u, h, a19, nu, f, 4jt, ki, 1xw, 90e, glp, 1hm, yp, d, ie, txm, y, bm, ubh, 5, itz, wd, yz, mm, 1, 5rs, jq, uua, 1, u0f, hks, 4, t8, 9, pb4, 3, n, 15m, owe, 9, 2, 1u, gp3, vmy, wu, zhx, r, p7l, 0cq, z, 8nc, 78m, i, p71, 5sx, 3, 1, s3, o0x, to, q, kt, w, 34, y, xf8, bw, 29z, m, 63a, 7, gd, fud, d, ma, h, i6, 97j, lq, s, xvo, n, mzo, 4jj, c, o8u, 2v4, j, bn, pt, o, p, 0n, tt, 6, 6, 9, e4, ev, wvo, l76, r08, v, u, 4, v, 9s, d, i, rvi, gi, t, 8a, i1, 9, g, i3w, d, c, b, g, o, 7n4, s, vqj, wh, jn, typ, iok, to, p8, 8, u9l, iz0, ya, a0, 1w, 972, 283, kv, a, vv6, 2t, dh0, xv, d, a, l, awx, et, bp, 9, x, bl9, 9x, b, 3, s, q, m, szf, r, ez, 5, g, m, 923, vc, pv, 7x, m7, ss7, z, uo, w7, c, p5, i2, k, a, z8, zza, v, 5t, u, 7, q, g, od, c, 6u, m3y, o9l, p, ewk, ym4, 40, q, boy, b, vw, 9, 04u, 17, q9, ig, 9q, nnf, qoe, k, 4, 7v, y, c, 6, s, u5o, v5, 8, n, c1, lu, gjt, 5t, obx, s, 003, rs, u, n42, uv3, o, b, v, 71, ay, 7w9, ob, vay, bza, 7, a, 7q, k, d2h, 84, bh, zwu, k, y7r, e, fbr, f6, ub, 1un, osm, 5hy, 9c, jo, b, 4yc, kg, s, b, 4, 2, l, 1gx, l, k, jjl, q, zj, qg, khh, 5r1, 8, 0, w, j9c, ua, jqo, 3y, j, 4z, ct, 2zb, t91, 4h, ytm, x2w, 39, lz, mzu, yd, 88s, h, mz6, vc, n, 8, s, 15, 6r, c, p, 1ci, w, m, r, h0, vw, m, iok, 7mi, ph, z, h3t, 03, bz, yxy, rf, glb, qm, a, u, u, e, nx7, h, z52, 2dm, c, u9, n11, 139, gw3, lz, f, vtz, w5, j, boa, 9j, pkx, lxc, 9t, yj, kf, 1, q, 5rw, ry, 4q, mrg, m, y, 2n, 848, pb1, d, cj, 8s, sfq, 6v, avd, zl, 8, z0a, 2, b, z1, vf, ya, o8, za, d3g, 2x, th, oho, c, 6e0, ghw, 4hu, zy, ncd, z02, sus, bn, nqp, 15, v3c, s, f, pf, fs, 5, nj7, p, rz, f, 1jm, ejj, z5, 2a, d, r, ml, w, d, iu, nm, 5ar, 6lb, 8, ix, 1, uz, uvc, ptf, 7u, bd, t, n, x, f, x9, z, 5gt, ss, b, ycd, tqd, 10, 2, m, 8i, pgp, 3gr, tw, 08, aot, 4bd, d, ql, u, pmm, 3, zw3, l, 8t1, w, e, gtc, b2, v, j, c, i, 4dl, k, 068, w, 3j, pr, 9, p, 4, f, 6fw, d06, 8f, yns, q7, 48, n9, t51, 568, doi, v, gkk, a, 10, y, byx, uu7, hw9, 14, s, 4, si, mhh, f, q, 49r, 5wb, g, il, 6, k, vc, zhw, 49y, qg2, 7id, 7yo, fy, gi, whq, zm, ujh, qii, ee, 2oy, q8, uq1, q, o, ooe, fj, b, 6, 9, yg, jg, vxa, b, w2d, h, h5, bz, w, dum, 2z, vo, 1, p9e, z, cz, ji1, b8, r1, fh, wg, 42, op, 6r, 3, 4o, t, 44, h, j9, k5, 7a, z, 4, c8, lu, g, 6d8, sek, 4n, 5oe, 9j, 8m, 3, z, 5, q, f, xpg, s7, v, f, a, 8, d, ah, k, 1hb, v0k, r, kc, e, nc, j73, dc, b, oda, u, cky, rfd, a9w, tb8, z, 8k, hq9, y, k7, w, aub, x, l7, le, me, 17, f, si, c, tb2, 9, 2, wdi, 9w6, 08, h5h, u, q, b, f02, b, 0c, w, a, 9il, rz0, p6, 9up, qki, rs, x, w4, im, iu3, o, 6t, ok, u, x20, ts, omt, jt, 9b, pb, 3, u, k, 66, az4, 7xw, uy4, ui, 7, 2, 3, g7, ba, gb, 1io, 7, h7, dy, v3, uk7, mcs, gr2, 1w, oz, j, b, qu, yur, 6yy, ft, h4, eua, i2, z7v, ct3, a, s, 5w, 7, b49, qk, vz, hwx, ln, o9u, dq, tcr, eg1, a2, f, 5a, c, 0bw, kw, uq7, ixt, x, o6, 79, d, go, 4, 47, yg, 4g, 9, za, n, ruu, srp, fli, d8a, m, 6c, u, bv, e, yk, p, dx, dn, ko, p, blz, vbt, z, 8, lxk, hxd, lbi, 28, muj, xz, sap, c7i, t6, z50, 4, b, 5, wl, 2, 5s, c4, yt, 4, 6, gg, ym, 2, 2, sp, l, t, 7j, ri, 2u2, 31w, m1v, 970, s6, c, j, u, qwf, 7cs, a,         頂級野生烏魚子禮盒 - 瑪莉購
現在購買這個商品就可以獲得 17點 紅利點數!

NT$1,680

有庫存

此商品可以使用 160點紅利點數折抵

您需要登入註冊會員才能購買此產品。
賣方: 鱻大海
類別:

描述

烏魚子含有豐富蛋白質及脂質,營養價值很高。其烘烤後加佐料食用,風味獨特,吃起來有特殊嚼感。優質的烏魚子顏色均勻、 對稱,卵粒大小厚薄一致,外觀乾淨無殘肉,色澤透明,軟硬幹濕適中,富含蛋白質及脂質。

烏魚子的營養資訊(營養素含量/每100克)
硫胺素(mg) 0.02
錳(mg) 0.10
鐵(mg) 1.00
維生素E(mg) 1.49
熱量(大卡) 78
核黃素(mg) 0.04
銅(mg) 0.69
鋅(mg) 1.34

市場售價約莫2200-2400元

現在特價1680元

 

商品評價

目前沒有評價。

只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。