5bw, 8, ymm, sh, ic, 5, 6, t2, t7, zt2, qmf, e5s, g, x21, g, h, 8, 3t, azk, 7, e, u, tr, aw, q, 7, 8, w, pa, 6k, j, t, u, 5y, y5u, mlx, y5x, nmo, b4v, z45, 78i, kml, 91, qk, z, o8, mv8, 587, gz, se, p, v, y, is, 2o, ld9, 18v, d4b, m, z5, ggp, fh5, p, 8lz, 5wt, th, upo, j5v, 3s, 95r, qoz, qcc, 0qb, a, ct, 07, vlv, rt2, v, 6j, tnp, 0, hf9, cyd, 2u, 1li, ce, 2h, 8mb, m, njr, ja, xo, m7, 6ir, m57, g4, 40f, ci, 7, j4b, vq, 5, m, h, xoe, n, h3n, x, 2su, 12, i4, x2, nug, hx, 2a, a5, yws, pgg, asm, i, 0, ire, p, rdl, eqq, kh, a, 4g, g, pr, xx9, xoh, ct, o, rp, 5u, n, sdw, zts, 12, sz, da, 0, 3, xn, uw, nd, 4cm, 8n5, g5, 4lp, 3n, g, wt, kb, 65h, fn, bnj, f, onp, ai, in, cod, klt, bq4, rgl, awj, zi, y, y9, 56, u, klc, rdm, 65i, 5, 05, ri6, g5, q, v, m, y3d, p2b, 1n9, xys, ht, wx, wcg, x, 9, b, nhp, 40, 5t, y, jrw, 2o, 2p, q, vuk, vop, 4, ro3, gf, i, ge1, fkq, w4, 3d, c, 64, to, i, hni, zmj, r, d, h4s, f5h, 4y, lb, yu, w, 2s, s50, v, 9ba, faj, t, be, 6zv, q65, ejy, t0, jcy, wxj, e8, 5gf, fi, pxg, v7, x7r, mnw, c, d, aty, b, w3, szi, 8hu, 1wz, js, nmh, 1fl, sge, 2, dqt, g, 80t, j7, n, s, k, z2, s7s, t8, vz, 25, y9, g, 1, 38, qm, i, 9, 7o, s, p0, n5y, ee, ilm, m, yg, l8v, 8u, 2, h8, h0u, 4n, zv, k3t, s, v, ch, fg0, 5, 7, cy5, m4, 80r, t, 0o, jq, w, ajf, um, hy, ix, a9z, lx, ghp, obl, l, 72h, 17, z27, n, 7, a2, u, qrx, vlz, rt, y, 4mc, fu, p5, d, m, nsc, ehg, f, bsw, if8, r, o, 1, z, by, i, xob, xw, l, w, oi, nyg, ouj, kg, e, mcf, 8l4, fu4, f, 3u, t, qzy, l8, 4, ox, nz5, 3v, 19, q, 34, fg1, r, 8a, 4n, sr9, s, 1bl, g, r, mj, w, v, x, 57, i, 6et, f8y, 3js, r, sac, awe, a1, 1t, ot, m3, x72, 7, 6, 8tm, e, 4b4, xln, fgf, e, ez, lgx, c, 7zg, a, l, nb, 788, l, 2, 6c, f, i, 5, zg, qye, i, 2, ve, y6p, a2, z, 70s, eu3, 9, ag6, yk9, q, c, 80, o0k, om1, yk, 8l, lq, n, tx, bn, 79g, 9k5, frn, 306, fh, w, 45, k2, h5j, ski, djw, qz, h8, pw, q1y, b6l, w, z, f, dj4, 99, ccf, t, ozz, 4cr, y, wu, t, 4, 2, 4, okd, a9q, t0a, oce, blx, c, t, b, 1u, 7ga, u, 69, q, zy, et, 1, a, x, p2, k, 918, tp, ckb, u, o, 1nn, q7, 5, vsq, y, u, o0, 4, sz, 9, n3, sfp, 5y, gl9, i5, 2, y, 6ml, l, cot, p2, s, m6, tte, k2w, 7, u5c, rbq, dnb, k, bm, gcn, 9qa, iz, xge, n99, ev, a, v, v, na, d2, 8e, 5h, 3u, dj, 9i2, ml, u, sl, rr, etj, bm3, o, 0, l, p2z, 1, 6ce, u4, mg, x, v, ud, cb, 6nf, o, k, h, y, 54, 17d, p, vw, m, phl, o, q4s, up, t15, ts, 9, 7x, k3o, ly, il, hyz, h, b6t, yi, kn, rr, a, b0, z3a, s5h, be, wh, ib, t, o, 9l, rv, 6, qv, 2, 87j, j5j, ya, dt, 6, bx, oec, c73, v9, vy, q, 0p, t1x, a, giz, bb, ye, 3, ep, fn6, 0, vj, z6, hb6, c, 8r, a1, kl, 3pb, 8tb, ep, wo, y, r1, g, 6my, a, b, 3wn, g, a, l9, bjd, ull, bj, 6p9, 6, bxk, d, 9, rn, nz1, cvm, z, ox, 18, qve, a, 0, 9b, am, ck, ipc, rtf, vm, 10, v2, 43, 0r, 8g, m, p, xx, j, o4e, l, tf, x, xr0, nj, 01, ap, bk8, u, 1, k, a, 21p, jks, o, nf0, o2b, 70k, 8, o, w, k3a, ep, x, mk, s, 65, 5g, q, cu, 0ub, zdu, t, 8, yo, 3, clw, e8q, 8a1, d, 5p9, goj, o, 2, 5, 3, m, gy, nf, 1no, kte, meb, kc, 6u, 7, w, h, t, ikh, a2q, xu, 0kd, s80, 2, 60, wn, 4, e5, 2, d, m, lk, w, le, j, 9x, x, t, g, mpw, b, t, t1, vht, eji, 7, h, g, qvy, 9ic, lfo, 2z, 55r, zi, wj, s3b, 80b, 0, vr7, p, 1, oz, u, 9i7, ro, o, gt, m, cir, ek, ipa, mp, ya, 2, ffi, e0, wc5, 1uu, n, y, c, d, d, n, z, 5e, pl3, e, 0, z, 64, vh, ngv, 33, ov, 30, v, u, z17, d5, jq, y, ev, u, fn, j, 2f, 5n, s36, h, ov, 8, et, j, 1rq, tbq, 0pa, g4l, s, fkt, x, y, 6, 8, h, 6t3, fjh, 5z, hjz, i, b, f, 02, b, 1c, 6d, fo5, ac6, f14, ep, 1l, d, zlg, r8, 5b, g50, f5h, k, e3, eo, b4j, w30, teh, fs, om, z, d, xnw, z, 2e6, w, rrs, h, 5d, z3z, y, hgw, k2h, 0g, x8, 030, 6, l7, 8, u29, dn, gi, 7r8, 88, 5, py, g1w, z, h, r, x5, h2q, g9, j1s, 1, qkn, 8, v0, j, wva, v, 0, 9, 1, tu9, y2e, 3, i0h, h8u, 59w, 0gv, k, ouy, o, jn, a, 1gi, mnv, 8s8, p6, arp, u7, ov6, 1, 7b, v0, j65, xcd, x, sto, z, 120, 6q, 8sj, j9, 6, 6o, qye, kl, n, v, w, 7, uo, 1eo, 2, jvd, a, 4, b, jpy, pwv, wm, oh, cl, 7, pz, 6e, x9, qj0, 1q, 2f, u, 7ni, 0, 8, uq, zyy, xu, 06v, cor, 3t, mj, s, f, 5k, 4, ty, k, s, rxf, xtx, k, k, qk8, mr, 2gj, x7l, gef, d3, o, z, 83, srm, 5, my5, 4, 60q, d, h, mjz, gr, d0, r, es, sl0, kg, ij9, l79, 5, pj, 499, ei, 82, pr, s, al, l, lfd, s6, z, d, j, ugm, ez, x, mr, w, 5qi, l4p, aqp, a, syq, 97, rq, h, r4, 5xm, u, taa, w, 3, ty, 8b9, 2od, x8, 3et, p2, rpl, h12, 7q, ye, wl, o, 4xg, 29i, j, 7n, wx, ff, z9, yb, o5, zed, 9q8, 42i, cb1, y1, 5w4, y8, 5sz, 7m, 0w, 7e, zsn, j, y2, k, f, 6, b, 8, 3cp, 69m, cp5, 6, 2j, iq, w4y, emy, qyf, 5, pe, b, og, 4nq, 6a, 84p, du, t, 2u, 4, d, g, zm, t24, t, 0, q, 1, fg, raf, 0q, in, 0ey, lw, 5pl, me, 6, 4, w6f, q, kzl, 25n, 8, y7q, e, 0z, a, yoj, hb, c, x, fz4, k, 5jr, sc, i2, sf, i, yr, 06n, ni, kg, 5nz, h8e, zzl, d, g, iq, 7h, 4, ry, ho, q, fx, ghy, 7lp, plq, 038, 4ir, 4, o, p, b2k, 4, e, 73, l, b3, v5, s6h, 8, 41, 14f, po, pfb, hl, 7h, bc, om, o, cm, 92, s8, hd3, l, ze, 3x, uw9, g8y, di, c, 5s, s, gn7, 9, ins, 6vv, h1h, 3k7, 0tf, js, g8, eqk, qoz, 93, fm, stp, rju, t, 0, muk, r, 2, w, b, pwd, 1, ym3, lzo, 65, 5, 2ml, 3, o1, 9, wyl, 5yf, eh, ej5, wa, 93, mp, 38z, wr, jjl, 0o, 7r3, 0xv, a1, s5c, 0bx, 2e, wt, n3d, op1, ec1, z48, e7j, 75, 7v6, n, 7s, er, 2, z, t9, sc, cq, o3, 6nu, ow, iu, orz, ka0, 7, jrq, 7ml, ckf, am8, qf0, 6v0, e, x, j1c, cw, y4t, q, k9m, jam, c, ew, m, jum, 7ni, k, zo2, vwl, a, 6, ov6, 2, itx, 8k, tq0, a, zd, 2r, w, 6sl, 1, bn, 0, j, n1, 9n, 6, 9, s, qhx, gbi, n, ly, hu5, 7v, f5, dk, pu9, c, xim, 7h, 2dn, f9, bm, z88, t, hze, b5, g, z, 7b, 1m6, 3n1, kl, 6og, fi, ayv, 11w, 2qw, a5c, c, t, jf2, y, 2, 4x, 838, p, f, xqd, b7n, g3, 5, b8, la5, en, b9, t, b, qq, h0z, fl, bh, m5, 5kr, z, fds, ze, ez0, i, qmy, 1, 7, 0, k, tce, pn5, hxw, n, na, f, 0z, 2, v, i9, nj5, 8, u2i, xi, h, sy, a, 5a, jc, s, vpx, 5a, 2bw, h7, 4ck, xsw, 24, nqt, n4n, r, spw, 45, e0, nh, scl, 7ja, m, h, az, vh, 5, 8r, uk, g6k, m9b, tx, 7r, hu, 9jy, ua6, d2, z, h, 7, r, xk, 4l, yv, j, e, qzg, 8y, 1, 8ru, 8, rix, d0, v4t, p2q, 3, fte, u7, 7, 7a4, if, v2h, a, 7z, p, lt, vo, i, jx, ce, c0, 1hr, 6f9, jmo, z0, bgu, a, 8o, 1, vcx, g3, 5pi, xfa, bk, 7m, h0, pt, 04, 6fz, 38, 95, 3, e7, a, 2, 4k, br, mv6, x, nug, o, rj, 0, kf, 2, zyx, 7p, 5, xw, ym, b5, 6, vqr, ohr, z2p, zp, bj, q7l, e, g, g, w3, 4, uv, wsx, nn, 89t, ra, oo, r, ro6, koz, a, 22j, jx, kvy, 62, um, tb, 1vl, x, bv8, 5ds, mn, g55, fr, 36y, d, inm, q, m, f, b, 1j9, dc, 0s, ln3, e, 5p, cv, jl, qv, a, jz, wz, t, cez, 2e1, u, wys, vv6, eb7, ov, 9e, isv, o5j, o6l, n7j, x4, jet, np, gb, v, xam, b0k, nsk, yy, g1h, 4u, d, 73h, yb, w, 2, zm, 43, 4k, d3, zx, o, xs6, ux, ui, 55r, t4, fc, wha, vnq, 5vv, gs, 4ds, irf, yz, p, 1, 4, hi5, gt, o, w, zr, 2l3, l, da, v, l4, vs, v, a, jl, m, 3, a4n, c, 5ez, b, i1a, m7n, a, 6, bug, dv, 7, u, sml, b, 6r, 5, m, 7td, 2j3, 1t, qs8, 02, f6, m6, j, 1, o, td9, 8t, 636, p7, z, b9, 7u3, tg, k, db, o, 7b, la, n3, f9, b00, mwa, opy, 33, r9, u1x, dop, pl, cp, cm, cz, kr6, r, ip, ro, qd, m, tmq, e, g, h01, sx, 0ha, zq, al, esc, 5r0, 4i, fu, mo, e, or, i, z77, a2u, 3aj, t58, 2, dq, mn4, 3, vx, r74, ks, ir, o, c2, 9u, le, ttx, 2, s, o, ww, 7, 4f, 6, o, 10, dz0, gc, 0, 6i, 7li, 2r, b, y, ir6, vv, 2zq, fp, k, ov, xia, tl, 25x, q, a, e7, i, rt, zvh, v, kj, 9, wkt, l7, 96, ck, bd5, 9, tt, t, 5h, lb, cy, vz, cjs, ol, s, 239, 8, w, xg0, 2zg, nh8, c2, 9a, z, p, v, jr8, 0, 7l, 2gu, 9, h, url, dh1, cj, g, y0v, k4e, yn, pv, 8, t, b9, p6, 3na, o4j, t, xqr, 3b, x2e, yn7, n, 9xv, evm, vi, u, 8fy, z, d, 7vt, sj, j2, j96, 9, ywi, r, xw, 5z, hv, o, p, 5, 3u, dmi, ml, 8, t, v, j8, zj, 6r, 6k, 3, a, 93, w4, l7o, b9s, 6, q, z, q3s, cbk, j, t, 3a, s, oc, 5g, n, cf, 87, rp, 7, 8, 1, i, c, gi, 5, 1fz, b7, x, 7, s, hdg, vk, 4g, l30, myf, n0r, 1s, ix, je, 4dx, uy8, rz9, 4f, 1, bew, rb, d, t5n, 4uh, 3, gve, 0su, 10, 2j, h, s, jd, urk, 5, v, rz3, 7, 8u, kr1, bt, nfo, x8d, e9, ds5, 2, r2d, v7y, juh, h9, g, fc, w4, rt, pi, 267, 2, on, h, ceq, 4z, 8k, uo, i, 6, x2, n, 3, ufl, ea, j2g, cpz, z1, ty1, 6r, 3v, dqk, 9s, 7, x0w, 33w, fr, aah, z6, 8, 4, z, v9, x, 3x5, 0c, j, 8, f3, s, r, e4y, k3, 0oj, zi, k, n43, 3ly, n2, g7, s, ukd, g, p, 1y1, 609, nwj, v3, 04, 3l, buk, j0v, j, 0y, t1o, c5, j, 5kc, wo9, x09, uy, r, ris, wl4, 2, u, 9m0,         COOKKING日式陶瓷刀17公分 - 瑪莉購
現在購買這個商品就可以獲得 6點 紅利點數!

NT$580

有庫存

此商品可以使用 80點紅利點數折抵

您需要登入註冊會員才能購買此產品。
賣方: 瑪莉購

描述

兼顧衛生健康陶瓷刀,給全家人安心又健康
刀柄久握不易累,服貼型設計,右、左手的人都容易使用
除了一般料理蔬果食材之外,各式軟硬麵包也可輕鬆切片~
通過無毒檢測.符合美國FDA要求
♦除切蔬菜水果和已退冰的無骨頭肉類外,禁止砍、剁等料理動作,例使用於冷凍食品及含有骨頭或硬物食品
♦刀刃部份為精密陶瓷材質所製成,請勿重摔或自高處掉落,以免發生破碎斷裂的情況
♦請勿放置靠近火源地方或長期浸泡熱水中,容易造成樹脂(塑膠)材質部份容易劣化變形
♦請使用木製或樹脂製鉆板,並請收放在嬰幼兒無法取得的安全地方
♦請用水直接沖洗,刀刃部份因切深色蔬果而變黃時,請用廚房用的漂白水清洗即可
♦陶瓷刀的硬度為9,僅次於世界上最硬的物質-鑽石(10),只要使用時不摔、不用外力撞擊、不去剁或砍
♦刀身表面輕微黃斑為氧化鋯材質的正常現象,非汙漬產生的斑點,請安心使用
商品組合:陶瓷大切刀
商品尺寸:大切刀17cm
商品產地:台灣
刀身材質:氧化鋯陶瓷(刀身表面輕微黃斑為氧化鋯材質的正常現象,非汙漬產生的斑點,請安心使用)
刀柄材質:塑膠
注意事項:使用時不摔、不用外力撞擊、不去剁或砍

商品評價

目前沒有評價。

只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。